URS - Bakom radiator, uteluft

URS

Specifikation

Polman´s uteluftsdon typ URS,
uteluftsdon för montage bakom radiator.
Material : Standard.
Färg : Vit.

Tillbehör
Huv för montage på fasad.
Rostfritt stål alternativt lackerad stålplåt.
Ytterväggsgaller för montage på fasad.
Lackerad, ange kulör.

URS

Diagram & Data

Typ A B C E F Vikt
URS 600 250 65 400 200 8

Montage

Längdanpassad kanal monteras i vägg under fönster så att
ytterväggsgaller (tillbehör) alternativt huv på vägg (tillbehör)
hamnar på rätt höjd. Ytterväggsgaller/huv monteras.
Spridardel monteras mot kanal efter det att reglagearm stuckits igenom spridardel.

Väggfästen för radiator monteras på ömse sida om spridardel.
Tillse att dessa fästen placeras på korrekt avstånd och höjd
för tänkt radiator. Se radiatortillverkarens anvisning samt avsnittet installation.

URS

Installationsalternativ

URS skall installeras under fönster bakom radiator av typen duplex eller triplex.
Minsta radiatorbredd är 22 sektioner!
Spridardelen bör placeras i nivå med radiatorns överkant eller något lägre 0 – 40mm).

URS URS
URS