EKV - Vägghängd, kökskåpor

Polman´s EKV

Specifikation

Polman´s EKV, Vägghängd
volymkåpa med filterhus.
Material: Rostfri borstad stålplåt.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Standardkulör: Borstad rostfri.

Specialutförande
Specialkulör. Annan anslutning än standard.
Annan höjd eller bredd, t ex för spisbredd 700mm.

Polman´s EKV

Diagram & Data

EKV B D H E F ød Kg
0609 598 340 1000 500 300 124 36

Montage

Börja med att emballera av kåpan. Demontera fronten ifrån bakstycket med dess två skruvar på nedre delen av insidan på fronten. Sära försiktigt på fronten, kabel ifrån filterhuset har spelmån. Om behovs finns för att sära kabel ifrån filterhuset kan detta utföras av behörig elektriker i kopplingsdosan. Kontakta Polman´s för kopplingsschema.
Förvara fronten varsamt.Placera bakstycket i rätt nivå mellan ovanskåpen.
Skruva och plugga efter väggens utförande (ingår ej i leverans).
Kåpan ska skruvas i bakstycket mot vägg.
Inte i bakstyckets sidor, då kan det finnas risk att det uppstår skevhet och problem att montera filterhuset och front.

Montera filterhuset i sätet med fyra skruvar. Anslut till frånluftssystemet med spiro och KF-slang (tillbehör).
Kapa spiro och KF-slang till rätt längd.
Undvik att få böj / veck på slangen.
Dra åt med slangklämmor.
Lägg slutligen i fettfiltret i filterhuset.

Dra 220V elkabel som skall förse filterhuset med spänning. Anslut spänning till filterhuset.

Återmontera kåpans front. Styr fronten upp under bakstyckets kant och låt fronten glida mot baksyckets framsida. Säkra med de två skruvarna på frontens nedre del innan du släpper taget om fronten.

 Polman´s EKV

Installationsalternativ

Ljudnivåtabell

q l/s Pa dB/A) Spjällets öppningsgrad
40 30 28 100
40 50 34 70
40 80 38 54
30 30 31 69
30 50 36 49
30 80 37 45
20 30 32 45
20 50 34 35
20 80 37 28Funktion och användning
EKV är en volymkåpa. Filterhuset är uppdraget högt inuti kåpan för att erhålla en stor upptagningsvolym.Forceringsflödet regleras via knapp på kåpans framsida.
Regleringen är on/off funktion (ingen timer).
Indikeringslampa på kåpans framsida indikerar forcerat luftflöde. Belysningen regleras med den andra knappen på kåpans framsida.

EL
EKV kåpan ska förses med 220V spänning.
Stickpropp med 1,5m kabel finns färdig på kåpans filterhus.

Injustering, rensning
Injustering av frånluftsflödet sker med kåpans spjäll. Mät luftflödet över filtret med en Swemastos eller liknande. Kåpan innehåller ej mätuttag. Adapter för Swema mätstos kan erhållas / lånas av Polman´s. Därefter vinklas filtret ur dess säte i filterhuset så att spjället blir synligt. Använd spjällstopp på filterhuset som finns bredvid spjället för att ställa in max och min luftflöde. Efterkontrollera med mätinstrument så att min och max luftflöde är de önskade.Rensning av anslutande kanal sker enklast när filtret demonteras då blir anslutande kanal synlig, om nu inte maxläget för spjället är hårt strypt (injusterat). För att erhålla bättre rengöring kan fronten demonteras med dess två skruvar som är åtkomliga på fontens nedre insida. Lyft av fronten som styrs i dess övre kant mot bakstycket. Kabel ifrån filterhuset till fronte har spelmån. Hantera fronten varsamt. Nu blir filterhus och anslutande kanal synligt för rengöring. Alternativt kan filterhuset demonteras inuti kåpan med dess fyra skruvar.

Skötsel
Borstad rostfri kökskåpa underhålls enklast genom avtorkning med milt diskmedel indränkt i en mjuk trasa. Skölj trasan och eftertorka väl. Funkar även med T-röd på en mjuk trasa. Putsa i plåtens slipriktning! Filtret skall rengöras vid behov, dock minst en gång per månad. Detta är åtkomligt underifrån på kåpan. Lyft filtret i ena änden och vinkla det ur sitt filtersäte. Maskindisk eller handdisk. Byte av lampor sker underifrån på kåpan, efter det att skyddsglas som täcker armaturerna lossas. Därefter skruvas skyddsglas på plats. Fronten kan lyftas av, se “ Injustering, rensning “.

 Polman´s EKV
Polman´s EKV
Polman´s EKV