EKT - Vägghängd, kökskåpor

Polman´s EKT

Specifikation

Polman´s EKT, Vägghängd
volymkåpa med filterhus.
Material: Rostfri borstad stålplåt.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Standardkulör: Borstad rostfri.

Specialutföranden
Specialkulör.
Annan bredd eller anslutning än standard.

Polman´s EKT

Diagram & Data

EKT B D H ød Kg
0905 900 550 0-1100 124 26

Montage

Börja med att emballera av kåpan.
Mät in var kåpan skall monteras. Använd medlevererad montagevinkel för att märka ut var hål skall vara.
Borra och plugga efter väggens utförande. Skruv och plugg ingår ej i leverans.Skruva därefter fast vinkel mot vägg, dra ej åt skruvarna. Dra spiro så långt som möjligt och kapa KF-slangen i rätt längd och montera den över anslutande spiro med slangklämma. KF-slang och slangklämmor är tillbehör.
Undvik böj / veck på KF-slangen.Dra 220V elkabel som skall förse filterhuset med spänning.Trä på den rostfria kanalen på montagevinkel och skruva fast den med skruvarna i vägg. Märk ut de två hålen i vägg för kåpan, borra och plugga efter väggens utförande. Skruv och plugg ingår ej i leverans. Montera därfter kåpan med två skruv i vägg.Fäst KF-slangen med slangklämman på filterhusets anslutning. Kabel ifrån kåpan till filterhus har spelmån. Om det finns behov för att sära kabel ifrån filterhuset kan detta utföras av behörig elektriker i kopplingsdosan. Kontakta Polman´s för kopplingsschema.Montera filterhuset, koppla el och skruva fast de fyra skruvarna. Lägg slutligen i fettfiltret i filterhuset.

Polman´s EKT

Installationsalternativ

Ljudnivåtabell

q l/s )Pa dB/A) Spjällets öppningsgrad
40 30 28 100
40 50 34 70
40 80 38 54
30 30 31 69
30 50 36 49
30 80 37 45
20 30 32 45
20 50 34 35
20 80 37 28Funktion och användning
EKT är en tresidig volymkåpa. Filterhuset är uppdraget inuti kåpan för att erhålla en god upptagningsvolym. Forceringsflödet regleras via knapp på kåpans framsida.
Regleringen är on/off funktion (ingen timer).
Indikeringslampa på kåpans framsida indikerar forcerat luftflöde. Belysningen regleras med den andra knappen på kåpans framsida.

EL
EKT kåpan ska förses med 220V spänning.
Stickpropp med 1,5m kabel finns färdig på kåpans filterhus.

Injustering, rensning
Injustering av frånluftsflödet sker med kåpans spjäll. Mät luftflödet över filtret med en Swemastos eller liknande. Kåpan innehåller ej mätuttag. Adapter för Swema mätstos kan erhållas / lånas av Polman´s. Därefter vinklas filtret ur dess säte i filterhuset så att spjället blir synligt. Använd spjällstopp på filterhuset som finns bredvid spjället för att ställa in max och min luftflöde. Efterkontrollera med mätinstrument så att min och max luftflöde är de önskade.

Rensning av anslutande kanal sker enklast när filtret demonteras då blir anslutande kanal synlig, om nu inte maxläget för spjället är hårt strypt (injusterat). För att erhålla bättre rengöring kan filterhuset demonteras med dess fyra skruvar som är åtkomliga underifrån.
Lyft ner filterhuset och lossa anslutande kanal / köksslang.
Nu blir anslutande kanal synlig för rengöring.

Skötsel
Borstad rostfri kökskåpa underhålls enklast genom avtorkning med milt diskmedel indränkt i en mjuk trasa.
Skölj trasan och eftertorka väl.
Funkar även med T-röd på en mjuk trasa.
Putsa i plåtens slipriktning!
Filtret skall rengöras vid behov, dock minst en gång per
månad. Detta är åtkomligt underifrån på kåpan.
Lyft filtert i ena änden och vinkla det ur sitt filtersäte.
Maskindisk eller handdisk.
Byte av lampor sker underifrån på kåpan, efter det att
skyddsglas som täcker armaturerna lossas.
Därefter skruvas skyddsglas på plats.

 Polman´s EKTPolman´s EKT