EKB C - Vägghängd, kökskåpor

EKB C

Specifikation

Polman´s EKB C, Vägghängd
volymkåpa med filterhus och
inbyggd kolfilterfläkt för returluft.
Material: Galvaniserad stålplåt.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Standardkulör: Vit, grå och ljus hammarlack.

Specialutförande
Specialkulör el. Rostfritt stål.
Annan anslutning än standard.
Annan höjd el. bredd, tex för
H=1000mm el.spisbredd 700mm.

EKB C

Diagram & Data

EKB C B D H ød Kg
0605 598 340 710 124 40

Montage

Börja med att emballera av kåpan. Demontera fronten vid behov ifrån bakstycket. Lossa gångjärnen i sidan.
Sära försiktigt på fronten, kabel ifrån filterhuset har spelmån. Om behovs finns för att sära kabel ifrån filterhuset kan detta utföras av behörig elektriker i kopplingsdosan.
Kontakta Polman´s för kopplingsschema.
Förvara fronten varsamt.Placera bakstycket i rätt nivå mellan ovanskåpen.
Skruva och plugga efter väggens utförande.
Skruv och plugg ingår ej i leverans.
Kåpan ska skruvas i bakstycket mot vägg.
Inte i bakstyckets sidor, då kan det finnas risk att det uppstår skevhet och problem att montera filterhuset och front.

Montera filterhuset i sätet med fyra skruvar. Anslut till frånluftssystemet med spiro och KF-slang (tillbehör).
Anlsutning till frånluftssytemet är ø99mm.
Kapa spiro och KF-slang till rätt längd.
Undvik att få böj / veck på slangen.
Dra åt med slangklämmor.
Vid anslutning ifrån vägg med böj ska detta alternativ förses med renslucka.
Lägg slutligen i fettfiltret i filterhuset.

Dra 220V elkabel som skall förse filterhuset med spänning. Anslut spänning till filterhuset.

Återmontera kåpans front på gångjärnen.

EKB C

Installationsalternativ

Ljudnivå
I grundflödet 10l/s är cirkulationsfläkten avslagen och ljudalstringen från kåpan understiger 25dB(A). Med cirkulationsfläkten i drift vid forcering är ljudnivån 39dB(A).

Funktion och användning
EKB C är en volymkåpa. Filterhuset är uppdraget högt inuti kåpan för att erhålla en stor upptagningsvolym. Styrning av kåpans forecering sker via strömställare på
Kåpans front. Belysningen regleras med den andra knappen på kåpans framsida.

EL
EKB C kåpan ska förses med 220V spänning.
Stickpropp med 1,5m kabel finns färdig på kåpans filterhus.

Injustering, rensning
Injustering av grundflödet sker med kontrollventil inuti kåpan eller så placeras spjäll och ljuddämpning efter kåpan. Rengöring kan utföras när fronten öppnas som är försedd med gångjärn. Nu blir filterhus, returfläkt och anslutande kanal synligt för rengöring. Bryt ström när detta ska utföras.

 EKB CEKB C