EKB B - Vägghängd, kökskåpor

EKB B

Specifikation

Polman´s EKB B, Vägghängd
volymkåpa med filterhus och
frånluftsfläkt.
Material: Galvaniserad stålplåt.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Standardkulör : Vit, grå och ljus hammarlack.

Specialutförande
Specialkulör el. Rostfritt stål.
Annan anslutning än standard.
Annan höjd el. bredd, tex för
H=1000mm el.spissbredd 700mm.

EKB B

Diagram & Data

EKB B B D H ød Kg
0605 598 340 710 124 40

Montage

Börja med att emballera av kåpan. Demontera fronten vid behov ifrån bakstycket. Lossa gångjärnen i sidan.
Sära försiktigt på fronten, kabel ifrån filterhuset har spelmån. Om behovs finns för att sära kabel ifrån filterhuset kan detta utföras av behörig elektriker i kopplingsdosan.
Kontakta Polman´s för kopplingsschema.
Förvara fronten varsamt.

Placera bakstycket i rätt nivå mellan ovanskåpen.
Skruva och plugga efter väggens utförande.
Skruv och plugg ingår ej i leverans.
Kåpan ska skruvas i bakstycket mot vägg.
Inte i bakstyckets sidor, då kan det finnas risk att det uppstår skevhet och problem att montera filterhuset och front.

Anlsutes till avluftning och eventuell sidoanslutning från t ex badrum. Antal sidoanslutningar anges vid specifikation.
Montera filterhuset i sätet med fyra skruvar. Anslut till frånluftssystemet med spiro och KF-slang (tillbehör).
Kapa spiro och KF-slang till rätt längd.
Undvik att få böj / veck på slangen.
Dra åt med slangklämmor.
Lägg slutligen i fettfiltret i filterhuset.

Dra 220V elkabel som skall förse filterhuset med spänning. Anslut spänning till filterhuset.

Återmontera kåpans front på gångjärnen.

EKB B

Installationsalternativ

Ljudnivåtabell

q l/s Pa dB/A) Spjällets öppningsgrad
40 30 28 100
40 50 34 70
40 80 38 54
30 30 31 69
30 50 36 49
30 80 37 45
20 30 32 45
20 50 34 35
20 80 37 28
Funktion och användning
EKB A är en volymkåpa. Filterhuset är uppdraget högt inuti kåpan för att erhålla en stor upptagningsvolym. Forceringsflödet regleras via knapp på kåpans framsida.
Regleringen är on/off funktion (ingen timer).
Indikeringslampa på kåpans framsida indikerar forcerat luftflöde. Belysningen regleras med den andra knappen på kåpans framsida.

EL
EKB A kåpan ska förses med 220V spänning.
Stickpropp med 1,5m kabel finns färdig på kåpans filterhus.

Injustering, rensning
Injustering av frånluftsflödet sker med kåpans spjäll.
Mät luftflödet över filtret med en Swemastos eller liknande.
Kåpan innehåller ej mätuttag. Adapter för Swema mätstos kan erhållas / lånas av Polman´s.
Därefter vinklas filtret ur dess säte i filterhuset så att spjället blir synligt. Använd spjällstopp på filterhuset som finns bredvid spjället för att ställa in max och min luftflöde. Efterkontrollera med mätinstrument så att min och max luftflöde är de önskade.

Rensning av anslutande kanal sker enklast när filtret demonteras då blir anslutande kanal synlig, om nu inte maxläget för spjället är hårt strypt (injusterat). För att erhålla bättre rengöring kan fronten öppnas som är försedd med gångjärn. Nu blir filterhus och anslutande kanal synligt för rengöring. Alternativt kan filterhuset demonteras inuti kåpan med dess fyra skruvar.

Skötsel
Kåpan blir åtkomlig för invändig rengöring genom att öppna
dess gångjärnsförsedda front.
Filtret skall rengöras vid behov, dock minst en gång per
månad. Detta är åtkomligt när fronten är öppen.
Lyft filtert i ena änden och vinkla det ur sitt filtersäte.
Maskindiskas eller handdisk.
Byte av lampor utföres enklast när fronten är öppen,
efter det att skyddsglas som täcker armaturerna
lossas. Därefter skruvas skyddsglas på plats.
Rengöring med vatten och diskmedel.