BKB - Bågformad, tillluftsdon

BKB

Specifikation

Polman´s BKB, tilluftsdon för montage
på vägg. Skugglist mot vägg.
Öppen baksida och dold infästning.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Galvaniserad stålplåt 1,5mm.
Standardkulör : Vit.

Specialutföranden
Anslutning ovanifrån.

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

Montage

Donet ansluts mot tilluftskanal som mynnar i vägg eller tak.Skruva upp fästramen kring
den anslutande tilluftskanalen. Tillse att gummipackningen tätar ordentligt.

Tilluftsdonets front skruvas fast i fästramen först sedan rummet färdigställts med avseende på målning och tapetsering. Under byggtiden skall tilluftskanalen vara tätat med ändlock. När donets front monterats och kanaltätningen tagits bort skall plastfilmen på fronten behålls tills dess att anläggningen skall tas i
drift. På så vis är både don och kanal så rena som möjligt intill dess att injusteringen påbörjas.

BKB BKB
BKB ansluts bakifrån som standard. Toppanslutning specificeras som specialutförande.

Installationsalternativ

BKB